ἐφικνέομαι

ἐφικνέομαι, [dialect] Ion. ἐπ-, [tense] fut.
A

ἐφίξυμαι Xenoph.6.3

: [tense] aor. 2 ἐφῑκόμην, [dialect] Ep. -ῐκόμην Il.13.613: [tense] pf.

ἐφῖγμαι D.25.101

:
I reach at, aim at, c. gen., of two combatants,

ἅμα δ' ἀλλήλων ἐφίκοντο Il.13.613

; simply, reach or hit with a stick,

εὐ μάλα μου ἐφικέσθαι πειράσεται Pl.Hp.Ma.292a

;

ὅσων ἂν ἐφικέσθαι δυνηθῶσιν Isoc.12.227

;

ἐφῖκται πάντων ἡ τούτου κακοπραγμοσύνη D.25.101

, cf. Plu.2.267c, etc.;

σφενδόνῃ οὐκ ἂν ἐφικοίμην αὐτόσε Antiph.55.20

;

τὰ βέλη ἐ. ἄχρι πρὸς τὸν σκοπόν Luc.Nigr.36

.
2 reach, extend,

ὅσον ὁ ἥλιος ἐ. Thphr.HP1

. 7.1, etc.;

ἐφ' ὅσον ἀνθρώπων μνήμη ἐ. X.Cyr.5.5.8

; ἐ. ἐπὶ τοσαύτην γῆν τῷ ἀφ' ἑαυτοῦ φόβῳ to reach by the terror of his name over . . , ib.1.1.5; ἐ. ἐς τὸ λεπτότατον to reach to the smallest matter, Luc.JConf.19;

ὅπου μὴ ἐ. ἡ λεοντῆ, προσραπτέον . . τὴν ἀλωπεκῆν Plu.2.190e

; c. part.,

ἐ. φθεγγόμενον Id.TG18

;

ἐ. βλέποντα μέχρι τινός D.Chr.62.1

.
3 metaph., hit, touch the right points,

ἐ. ἐξαριθμούμενος Plb.1.57.3

;

τὰ ἄλλα λέγων ἐπίκεο ἀληθέστατα Hdt.7.9

.
4 reach, attain to,

τῆς ἀρετῆς Isoc.1.5

;

ἀνδραγαθίας Aeschin.3.189

;

τοῦ τριηραρχεῖν D.20.28

, cf. 122;

τῷ λόγῳ τῶν ἐκεῖ κακῶν Id.19.65

: c. inf., ἐ. τῷ λόγῳ διελθεῖν to be able to . . , Plu.2.338c, cf. Plb.1.4.11, Inscr.Prien.105.47 (i B. C.): abs., succeed in one's projects, App.Mith.102; of a poison, reach a vital part, take effect, ib.111.
II c. acc., to come upon, like ἐφικάνω, εἴ σε μοῖρ' ἐφίκοιτο Pi.I.5(4).15: c. dupl. acc., ἐπικέσθαι μάστιγι πληγὰς τὸν Ἑλλήσποντον to visit it with blows, Hdt.7.35.
III c. acc., befit, be suitable to (cf.

ἱκνέομαι 111

), Hp.Fract.17.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐφικνεῖσθον — ἐφικνέομαι reach at pres imperat mp 2nd dual (attic epic) ἐφικνέομαι reach at pres opt mp 2nd dual (epic ionic) ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 3rd dual (attic epic) ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 2nd dual (attic epic) ἐφῑκνεῖσθον , ἐφικνέομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνεῖσθε — ἐφικνέομαι reach at pres imperat mp 2nd pl (attic epic) ἐφικνέομαι reach at pres opt mp 2nd pl (epic ionic) ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 2nd pl (attic epic) ἐφῑκνεῖσθε , ἐφικνέομαι reach at imperf ind mp 2nd pl (attic epic) ἐφικνέομαι reach… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνεῖτο — ἐφικνέομαι reach at pres opt mp 3rd sg (epic ionic) ἐφῑκνεῖτο , ἐφικνέομαι reach at imperf ind mp 3rd sg (attic epic) ἐφικνέομαι reach at pres opt mp 3rd sg (epic ionic) ἐφικνέομαι reach at imperf ind mp 3rd sg (attic epic) ἐφικνέομαι reach at… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνούμεθα — ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 1st pl (attic epic doric) ἐφῑκνούμεθα , ἐφικνέομαι reach at imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 1st pl (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at imperf ind mp 1st pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνουμένων — ἐφικνέομαι reach at pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres part mp masc/neut gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνούμενον — ἐφικνέομαι reach at pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἐφικνέομαι reach at pres part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνῆται — ἐφικνέομαι reach at pres subj mp 3rd sg ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἐφικνέομαι reach at pres subj mp 3rd sg ἐφικνέομαι reach at pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπίκεο — ἐφικνέομαι reach at aor imperat mid 2nd sg (ionic) ἐπί̱κεο , ἐφικνέομαι reach at aor ind mid 2nd sg (ionic) ἐφικνέομαι reach at aor ind mid 2nd sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφίκεσθε — ἐφικνέομαι reach at aor imperat mid 2nd pl ἐφί̱κεσθε , ἐφικνέομαι reach at aor ind mid 2nd pl ἐφικνέομαι reach at aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπικόν — ἐφικνέομαι reach at aor part act masc voc sg (ionic) ἐφικνέομαι reach at aor part act neut nom/voc/acc sg (ionic) ἐπικός epic masc acc sg ἐπικός epic neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφικνεῖσθαι — ἐφικνέομαι reach at pres inf mp (attic epic) ἐφικνέομαι reach at pres inf mp (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.